Maya tempel gewijd aan ‘nachtzon’ gevonden in Guatemala / Ancient Mayan ‘night sun’ temple found in Guatemala (+video)

Archeologen hebben een 1600 jaar oude Maya-tempel gevonden, die gewijd is aan de “nachtzon”.

De tempel is gebouwd op een pyramidegraf dat is gevonden in de bossen in het noorden van Guatemala, in de buurt van de Mexicaanse grens.

“De zon was een belangrijk element van de Maya heerschappij,” vertelt archeoloog Stephen Houston tijdens de aankondiging van de ontdekking door het team, dat al sinds 2006 graaft op de El Zotz-site, en bestaat uit archeologen uit Guatemala en Amerika. “De zon komt elke dag op en dringt door tot in alle hoeken en gaten, net als koninklijke macht”, vertelt Houston, een professor aan de Brown University van Rhode Island. “Dit gebouw is een tempel die deze nauwe band viert – de band tussen de koning en de meest krachtige en dominante aanwezigheid van de hemel.”

Archeologen zeggen dat de tempel waarschijnlijk gebouwd werd om de leider te eren die begraven ligt onder het Diablo pyramidegraf. Dit is Pa’Chan (Maya voor “versterkte hemel”), gouverneur en oprichter van de eerste El Zotz-dynastie. Deze Maya-beschaving, die verspreid was door het zuiden van Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador en Belize, was op haar hoogtepunt tussen 250 en 900 na Christus. Koolstofdatering plaatst de bouw van deze tempel in het eerste deel van die tijd, ergens tussen 350 en 400 na Christus, aldus de archeologen.

Het is rijkelijk gedecoreerd met enorme maskers van stucwerk, elk 1,5 meter lang, die de fasen van de zon uitbeelden als ze beweegt van oost naar west, en een geschilderd en gestuct fries dat door het team wordt beschreven als “ongelofelijk.”

Meer dan de helft van de tempel nog moet worden opgegraven, vertelt co-projectleider Thomas Garrison van de Universiteit van Zuid-Californië op een persconferentie op het Nationale Paleis van Cultuur in Guatemala-Stad. “De tempel had waarschijnlijk 14 maskers op het hoogtepunt van de fries, maar slechts acht van hen zijn tot nu toe gedocumenteerd, dat is de reden waarom de opgraving moet worden voortgezet,” voegde archeoloog Edwin Roman van de Universiteit van Austin toe.

Opgravingen bij El Zotz door het team begonnen al in 2006, maar pas 3 jaar geleden werd de tempel ontdekt.

Bron: Rawstory.com

—————

Archeologists have uncovered a 1,600-year-old Mayan temple dedicated to the “night sun” atop a pyramid tomb in the northern Guatemalan forest near the border with Mexico.

“The sun was a key element of Maya rulership,” lead archeologist Stephen Houston explained in announcing the discovery by the joint Guatemalan and American team that has been excavating the El Zotz site since 2006.

“It’s something that rises every day and penetrates into all nooks and crannies, just as royal power presumably would,” said Houston, a professor at Brown University, Rhode Island.

“This building is one that celebrates this close linkage between the king and this most powerful and dominant of celestial presences.”

Archeologists say the temple was likely built to honor the leader buried under the Diablo Pyramid tomb, the governor and founder of the first El Zotz dynasty called Pa’Chan, or “fortified sky.”

Mayan civilization, which spread through southern Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, and Belize, was at its height between 250 and 900 AD.

Carbon dating places construction of the temple at the early part of that era, somewhere between 350 and 400 AD, the archeologists said.

It is ornately decorated with massive stucco masks, 1.5 meters (5 feet) tall, each depicting the phases of the sun as it moves east to west, and a painted stucco frieze that the team described as “incredible.”

More than half the temple is still to be excavated, co-project leader Thomas Garrison of the University of Southern California told a press conference Wednesday at Guatemala City’s National Palace of Culture.

“The temple probably had 14 masks at the height of the frieze, but only eight of them have been documented” so far, which is why excavations must continue, added University of Austin archeologist Edwin Roman.

Excavations by the Guatemalan and American team began at the El Zotz dig in 2006, but the temple wasn’t uncovered until three years ago.

Source: Rawstory.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s